Cennik

Badanie okulistyczne 200 zł

Specjalistyczne badanie wzroku wykonywane przez lekarza okulistę. Może obejmować dobór refrakcji, ocenę dna oka, diagnozowanie chorób, leczenie, zaświadczenia lub konsultację, badanie dzieci.

Badanie wykonywane jest w określone dni tygodnia.


Badanie optometryczne 120 zł

Kompleksowe badanie układu wzrokowego wykonywane przez specjalistę-optometrystę, polega na dobraniu korekcji okularowej z uwzględnieniem funkcji widzenia obuocznego oraz akomodacji.

Przy zakupie okularów bezpłatnie optometryczne jest bezpłatne!!!


Dobór soczewek kontaktowych miękkich 200 zł

Badanie optometryczne oraz dobór soczewek kontaktowych (sferyczne, toryczne, multifokalne) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i parametrów oczu pacjenta. Obejmuje badanie, wizyty kontrolne oraz bezpłatny zestaw startowy z diagnostycznymi soczewkami próbnymi i płynem.

Kontrola soczewek kontaktowych miękkich bezpłatnie do miesiąca


Dobór soczewek kontaktowych specjalistycznych od 200 zł

Obejmuje: badanie optometryczne z wykonaniem mapy topograficznej rogówki, naukę zakładania, ściągania i pielęgnacji soczewek.

Soczewki specjalistyczne:

  • soczewki ortokorekcyjne (zakładane na noc, hamujące przyrost krótkowzroczności),
  • soczewki miękkie indywidulne,
  • soczewki hybrydowe,
  • soczewki sztywne stabilnokształtne (RGP) 600 – 2800zł szt. – cena ustalana indywidualnie


Pojedyncza wizyta kontrolna 100zł


Pakiet roczny soczewek RGP + wizyty 1800 zł


Pakiet roczny soczewek orto + wizyty 2300 zł

Soczewki specjalistyczne są dobierane na podstawie parametrów indywidualnych, na podstawie wykonanego badania optometrycznego, map topograficznych rogówki. Ceny soczewek są ustalane indywidualnie w zależności od parametrów pacjenta.


Badanie pola widzenia 70 zł/bez opisu/ 250 zł/z opisem lekarza/

Badanie diagnostyczne określające ubytki w polu widzenia, w szczególności w przypadku jaskry, zmian zwyrodnieniowych na siatkówce, zmian neurologicznych.


Badanie OCT 150 zł /bez opisu/ 280 zł /z opisem lekarza/

Badanie obrazujące siatkówkę oraz nerw wzrokowy za pomocą koherentnej tomografii optycznej, umożliwiające ocenę stanu dna oka.


Topografia Rogówki 100 zł


Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego 20 zł


Terapia widzenia

Badanie kwalifikacyjne do terapii widzenia: badanie wzroku z określeniem dysfunkcji widzenia obuocznego, badaniem ruchów oczu, akomodacji, stereopsji i ustalenie indywidualnego planu terapii 150 zł.

Badanie optometryczne dzieci i/lub dobór pryzmatów 150 zł

Badanie kontrolne 100 zł

Pojedyncze ćwiczenia (50 min) 80 zł- ilość ćwiczeń ustalana jest indywidualnie

Pojedyncze ćwiczenia (30 min) 40 zł- ilość ćwiczeń ustalana jest indywidualnie


Zajęcia z terapii widzenia z wykorzystaniem gogli do wirtualnej rzeczywistości Remmed VR + 20 zł za sesję

Wypożyczenie gogli Remmed:

- na miesiąc 1200 zł

- na dwa tygodnie 800 zł


Pakiet suche oko 200 zł

Obejmuje takie badania jak: refrakcja, autokeratorefraktometr, ciśnienie IOL, nieinwazyjna analiza filmu łzowego, meibografia, ocena przedniego odcinka oka wraz z barwieniem fluoresceiną.

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło