Nemezis

Cennik

Badanie okulistyczne 150 zł

Specjalistyczne badanie wzroku wykonywane przez lekarza okulistę. Może obejmować dobór refrakcji, ocenę dna oka, diagnozowanie chorób, leczenie, zaświadczenia lub konsultację, badanie dzieci.

Badanie przez lekarza okulistę wykonywane jest w określone dni tygodnia.

 

Badanie optometryczne 80 zł

Kompleksowe badanie układu wzrokowego wykonywane przez specjalistę-optometrystę, polega na dobraniu korekcji okularowej z uwzględnieniem funkcji widzenia obuocznego oraz akomodacji.

przy zakupie okularów bezpłatnie

 

Dobór soczewek kontaktowych miękkich 140 zł

Badanie optometryczne oraz dobór soczewek kontaktowych (sferyczne, toryczne, multifokalne) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i parametrów oczu pacjenta. Obejmuje badanie, wizyty kontrolne oraz bezpłatny zestaw startowy z diagnostycznymi soczewkami próbnymi i płynem.

Kontrola soczewek kontaktowych miękkich bezpłatnie do miesiąca

 

Dobór soczewek kontaktowych specjalistycznych od 200 zł

Obejmuje badanie optometryczne z wykonaniem mapy topograficznej rogówki, nauka zakładania, ściągania i pielęgnacji soczewek

 • Pojedyncza wizyta kontrolna 100zł
 • Soczewki specjalistyczne: soczewki ortokorekcyjne (zakładane na noc, hamujące przyrost krótkowzroczności), soczewki miękkie indywidulne, soczewki hybrydowe, soczewki sztywne stabilnokształtne (RGP) 600 – 2800zł szt. – cena ustalana indywidualnie
 • Pakiet roczny soczewek RGP + wizyty 1800 zł
 • Pakiet roczny soczewek orto + wizyty 2300 zł

Soczewki specjalistyczne są dobierane na podstawie parametrów indywidualnych, na podstawie wykonanego badania optometrycznego, map topograficznych rogówki. Ceny soczewek są ustalane indywidualnie w zależności od parametrów pacjenta.

 

Badanie pola widzenia 70 zł/bez opisu/ 200 zł/z opisem lekarza/

Badanie diagnostyczne określające ubytki w polu widzenia, w szczególności w przypadku jaskry, zmian zwyrodnieniowych na siatkówce, zmian neurologicznych.

 

Badanie OCT 150 zł /bez opisu/ 250 zł /z opisem lekarza/

Badanie obrazujące siatkówkę oraz nerw wzrokowy za pomocą koherentnej tomografii optycznej, umożliwiające ocenę stanu dna oka.

 

Topografia Rogówki 100 zł

 

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego 10 zł

 

Terapia widzenia

 • Badanie kwalifikacyjne do terapii widzenia: badanie wzroku z określeniem dysfunkcji widzenia obuocznego, badaniem ruchów oczu, akomodacji, stereopsji i ustalenie indywidualnego planu terapii 100 zł
 • Badanie optometryczne dzieci i/lub dobór pryzmatów 100 zł
 • Badanie kontrolne 80 zł
 • Pojedyncze ćwiczenia (50 min) 60 zł
 • Pojedyncze ćwiczenia (30 min) 30 zł
  • Karnet na zajęcia
   • 6 sesji x 50 min 300 zł
   • 12 sesji x 50 min 600 zł
 • Zajęcia z terapii widzenia z wykorzystaniem gogli do wirtualnej rzeczywistości Remmed VR + 20 zł za sesję
  • Karnet na zajęcia
   • 6 sesji x 50 min 400 zł
   • 12 sesji x 50 min 800 zł
  • Wypożyczenie gogli Remmed na miesiąc 1200 zł
  • na dwa tygodnie 800 zł

 

Pakiet suche oko 200 zł

Obejmuje takie badania jak: refrakcja, autokeratorefraktometr, ciśnienie IOL, nieinwazyjna analiza filmu łzowego, meibografia, ocena przedniego odcinka oka wraz z barwieniem fluoresceiną.

scroll