Nemezis

Terapia widzenia

Terapia wzrokowo – motoryczna (z ang. VT) oparta na założeniach optometrii behawioralnej to szereg specjalistycznych ćwiczeń wzrokowo – motorycznych prowadzonych pod nadzorem terapeuty mających na celu przywrócenie prawidłowego działania układu wzrokowego lub jego usprawnienie między innymi w zakresie akomodacji, ruchów oczu, wergencji, zakresów fuzji, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Proces ten rozpoczyna się od badania optometrycznego, w czasie którego określony zostaje typ zaburzenia, jego zaawansowanie oraz rokowania co do skuteczności terapii, badanie takie trwa ok. 1h. Następnie dobierany jest odpowiedni zestaw ćwiczeń usprawniających, dostosowany do potrzeb i wymagań pacjenta. Każde zajęcia trwają ok. 1h minimum raz w tygodniu.

Terapia widzenia jest dedykowana w szczególności dla osób:

  • z zaburzeniami ustawienia oczu, tj. z różnego typu zezami (stałymi, okresowymi, ukrytymi);
  • z zaburzeniami pracy mięśni zewnątrzgałkowych – np. po urazach i wypadkach, przy porażeniu mięśni itd.;
  • z zaburzeniami akomodacji, czyli z niestabilną ostrością widzenia podczas przenoszenia wzroku na przedmioty umieszczone w różnych odległościach (np. dal – bliż);
  • odczuwających subiektywne dolegliwości związane z układem wzrokowym (i nie tylko) – np. senność przy czytaniu, bóle głowy i oczu, uczucie zmęczenia, pieczenia oczu, nudności, zawroty głowy podczas pracy wzrokowej, trudności z czytaniem, niechęć do pracy wzrokowej, zaburzenia widzenia, dwojenie obrazu, problemy z percepcją, światłowstręt itp.

Jakie korzyści daje terapia widzenia?

  • Usprawnia pracę mięśni zewnątrzgałkowych
  • Wpływa na ustawienie oczu
  • Usprawnia akomodację
  • Niweluje nieprzyjemne objawy ze strony układu wzrokowego
  • Pomaga osiągnąć komfortowe widzenie obuoczne
  • Poprawia samopoczucie pacjenta i jego interakcję ze środowiskiem, a także pozytywnie wpływa na jego samoocenę i poczucie własnej wartości (np. w przypadku zezów jawnych)

Kto może skorzystać z terapii widzenia?

Terapia widzenia dedykowana jest osobom w każdym wieku, przy czym należy zaznaczyć, że największe zmiany są możliwe do osiągnięcia w przypadku dzieci, ponieważ ich układ wzrokowy i neuronalny jest najbardziej plastyczny (dotyczy to przede wszystkim zeza). Jednakże również osoby dorosłe (bez względu na wiek!) mogą odnosić korzyści z treningu wzrokowego.

Zapraszamy do skorzystania z optometrycznej terapii widzenia w naszym gabinecie w Gliwicach!

Rejestracja telefoniczna: 032 231 27 16

scroll